Wykaz grobów w kwaterze C cmentarza zakładowego w Laskach

Wykaz bazuje na spisie inwentaryzacyjnym dokonanym przez Teresę Cwalinę wg stanu na dzień 31 lipca 2009 r., uzupełnionym przez autora strony o pochówki z dat późniejszych.

 • I/1 Stefania Żyłko 1907-1974
 • I/2 Aleksandra Dmochowska 1933-1974
 • I/2 Małgorzata Zylewicz 1930-1974
 • I/2 Stanisław Zylewicz 1908-1994
 • I/3 Maciej Paderewski 1943-2010
 • II/1 Magdalena Skarżyńska 1897-1975
 • II/2 Stanisław Wóycicki 1908-1976
 • II/2 Lucyna Wóycicka 1917-1989
 • II/3 Teresa Dmochowska 1902-1977
 • II/3 Antoni Dmochowski 1896-1983
 • III/1 Wojciech Deptuła 1965-1975
 • III/1 Ewa Jabłońska-Deptuła 1930-2008
 • III/2 Eleonora Suchecka 1905-1977
 • III/3 Janina Kozar 1911-1978
 • III/4 Bianka Chojnowska 1974-1978
 • III/5 Ewa Chojnowska 1944-1982
 • IV/1 Maria Lemańczyk 1939-2018
 • IV/1 Monika Lemańczyk 1964-1977
 • IV/2 Witold Skrzydlewski-Watta 1894-1977
 • IV/2 Witold Wize 1958-1980
 • IV/2 Krystyna Skrzydlewska-Watta 1897-1984
 • IV/2 Maria Wize 1925-2001
 • IV/3 Anna Podoska 1899-1982
 • IV/3 Lucyna Dacko 1928-2016
 • IV/4 ks. Tomasz Bojasiński 1926-1982
 • V/1 Elżbieta Arentowicz 1917-1979
 • V/2 Stefania Skiba 1924-1979
 • V/3 Maria Meissner 1912-1980
 • V/3 Karol Meissner 1907-1988
 • VI/1 Wanda Mizerek 1930-1981
 • VI/2 Janina Mamełko 1904-1983
 • VI/3 Janina Borzdyńska 1924-1991
 • VI/4 Alicja Gościmska 1908-1991
 • VI/4 Maria Wanda Gościmska 1914-1998
 • VI/5 Stefan Strzelecki 1935-1998
 • VII/1 Irena Prętka 1905-1986
 • VII/1 Stanisław Prętki 1902-1989
 • VII/2 Witold Brzeziński 1937-1991
 • VII/3 Paweł Legeżyński 1919-1992
 • VII/4 Janina Guzowska 1910-1992
 • VIII/1 Maria Krupa 1955-1992
 • VIII/2 Gertruda Bartusek 1919-1995
 • VIII/3 Franciszka Mindak 1906-1996
 • VIII/4 Władysława Rosińska 1905-1997
 • IX/1 Danuta Jagiełło 1951-1996
 • IX/2 Kazimiera Klein 1926-1996
 • IX/2 Janina Wach 1924-2000
 • IX/3 Helena Więckowska 1910-1996
 • IX/3 Michał Więckowski 1909-2004
 • IX/4 Maria Stokowska 1910-1997
 • IX/5 Leokadia Drożdż 1905-1997
 • X/1 Teresa Szawłowska 1899-1998
 • X/2 Andrzej Galbarski 1934-2001
 • X/3 Lucyna Balcerzak 1977-2001
 • X/4 Andrzej Skóra 1933-2001
 • X/5 Natalia Jarmołowska 1937-2001
 • XI/1 Elżbieta Iwańska 1933-2001
 • XI/2 Grażyna Krzemińska-Peryt 1954-2002
 • XI/3 Janina Choroszewska 1918-2002
 • XI/4 Andrzej Domański 1941-2003
 • XI/5 Elżbieta Jaroszyńska 1920-2003
 • XII/1 Janina Machnik 1916-2004
 • XII/2 Maria Miłkowska 1939-2004
 • XII/3 Anna Suchanek 1915-2006
 • XII/4 Halina Banaś 1928-2006
 • XIII/1 Krystyna Zając 1926-2007
 • XIII/2 Władysława Dattner 1927-2009
 • XIII/3 Adam Józef Taźbierski 1939-2009
 • XIII/4 Barbara Leszczyńska 1948-2019
 • XIII/4 Kazimierz Leszczyński 1945-2008Kliknij, by powrócić do poprzedniej strony

Copyright 2011 by www.cmentarz-w-laskach.pl Wszystkie prawa zastrzeżone!

info@cmentarz-w-laskach.pl