Kazimierz Leszczyński

Nagrobek

Kliknij obraz, by obejrzeć go w powiększeniu

Biogram

Kazimierz Leszczyński - wychowanek i wieloletni nauczyciel Ośrodka w Laskach

Kazimierz Leszczyński

Kazimierz Leszczyński urodził się 3 marca 1945 r. w Raciążu.

Do trzyletniej Szkoły Zawodowej w Laskach przybył w 1960 r. 
Pierwszym jego wychowawcą był pan Wacław Czyżycki, a nauczycielem zawodu mistrz, pan Jerzy Romazewicz. Wielkim, szanowanym autorytetem stał się dyrektor Henryk Ruszczyc, z którym Kazimierz po ukończeniu szkoły utrzymywał stały kontakt. Był to czas, gdy pan Ruszczyc szukał dla absolwentów miejsc pracy w dużych zakładach przemysłowych.
Taką pracę w Zakładach im. Waryńskiego podjął Kazimierz. 

W 1969 wziął ślub z Barbarą Adamczyk, pracownikiem administracji w Laskach.

W tym samym roku rozpoczął pracę w Spółdzielni „Metal”, jednocześnie podnosząc kwalifikacje: ukończył liceum i kursy mistrzowskie. Od 1992 roku, po ukończeniu kursów tyflopedagogicznych, pracował w Laskach w pracowni ćwiczeń terapii
manualnej, uczył technologii i materiałoznawstwa. 

W rodzinie przyszły na świat dwie córki: Olga i Marta.

Kazimierz Leszczyński zmarł 20.09.2008 r. w zakładowym szpitaliku w Laskach. Pogrzeb odbył się 24.09 na miejscowym
cmentarzu. 


Kliknij, by powrócić do poprzedniej strony

Copyright 2011 by www.cmentarz-w-laskach.pl Wszystkie prawa zastrzeżone!

info@cmentarz-w-laskach.pl