s. Teresa - Zofia Landy

Nagrobek

Kliknij obraz, by obejrzeć go w powiększeniu

Biogram

s. Teresa - Zofia Landy

Teresa Landy, pseud. Silvester, tl, Quidam, Piotr Szary (ur. 23 września 1894 w Warszawie, zm. 5 stycznia 1972 w Laskach) – krytyk literacki, animatorka życia kulturalnego, filozof, myślicielka katolicka, tłumaczka, franciszkanka. 

Przed wstąpieniem do zakonu

Urodziła się w Warszawie jako Zofia Landy. Była bliską krewną Michała Landy.

W latach 1913-1916 była słuchaczką filozofii na paryskiej Sorbonie. Poznała tam Raissę i Jaquesa Maritainów.

Po powrocie do Polski pracowała jako nauczycielka.

W 1917 roku (pod wpływem rozmów z księdzem Władysławem Korniłowiczem) przyjęła chrzest. Brała czynny udział w pracy na rzecz "Kółka" księdza Korniłowicza. W dalszym ciągu pracowała w gimnazjach w Warszawie i Pułtusku.


Życie w zakonie

W 1928 roku wstąpiła do Zgromadzenia SS. Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach.

Podczas okupacji hitlerowskiej, ze względu na żydowskie pochodzenie, ukrywała się w domach Zgromadzenia w Żułowie i Kozłówce na Lubelszczyźnie.

Niemal przez całe życie związana była z Zakładem dla Niewidomych w Laskach (w latach 1926-1939 jako kierowniczka szkoły dla niewidomych).

Była bliską współpracowniczką matki Elżbiety Czackiej. Razem z nią opracowała tzw. skróty brailowskie.

Przez kilka lat była mistrzynią nowicjatu w Laskach. Prowadziła też wykłady z filozofii św. Tomasza dla środowisk akademickich.

Zmarła w Laskach po długiej chorobie.

Teresa Landy jako krytyk literacki

W latach 1934-1939 była członkiem redakcji pisma "Verbum". Na jego łamach ogłaszała artykuły i recenzje.

W polskiej krytyce reprezentowała nurt personalistyczny, który nawiązywał do osiągnięć neotomizmu. Landy pozostawała pod silnym wpływem św. Tomasza, Jacques'a Maritaina i późnych pism Stanisława Brzozowskiego.

Była autorką szkiców i recenzji poświęconych literaturze polskiej (m. in. Dąbrowskiej, Nałkowskiej, Gombrowiczowi) i francuskiej (m. in. Bernanosowi, de Saint-Exupéry'emu, Malraux).

Po wojnie jej artykuły ukazywały się rzadko. Publikowała na łamach "Tygodnika Powszechnego".


Odznaczenia, nagrody i wyróżnienia

W 1938 roku otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi za dokonania na polu pedagogicznym. 

Link do Wikipedii z biogramem s. Teresy - Zofii Landy, z którego zaczerpnięto niniejszą treść.

Kliknij, by powrócić do poprzedniej strony

Copyright 2011 by www.cmentarz-w-laskach.pl Wszystkie prawa zastrzeżone!

info@cmentarz-w-laskach.pl