Zofia Maria Korwin-Kossakowska-Szanajca

Nagrobek

Kliknij obraz, by obejrzeć go w powiększeniu

Biogram

Zofia Kossakowska-Szanajca (1927-2010) ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, pracowała jako redaktor w oficynach PIW, Arkady, PWN. Przez dwadzieścia lat była zastępcą redaktora Biuletynu Historii Sztuki, wydawanego przez Instytut Sztuki PAN. Opublikowała m. in. Zamek w Łańcucie (1964, wspólnie z Bożeną Maszkowską) i August Zamoyski (1974), czyli katalog wystawy z okazji setnej rocznicy urodzin A. Zamoyskiego. W stanie wojennym pracowała w Prymasowskim Komitecie Pomocy Internowanym i Ich Rodzinom, w 1989 została członkiem Komitetu Obywatelskiego, następnie do 1998 pracowała w Biurze Zagranicznym Sejmu. 

Była córką prof. Jana Kossakowskiego.

Link do Polskiego Portalu Kultury z biogramem Zofii Kossakowskiej-Szanajcy, z którego zaczerpnięto niniejszą treść.

Warto przeczytać:

Okładka książki "Zapiski dla wnuków" Zofii Kossakowskiej-Szanajcy

Nakładem Wydawnictwa Więź ukazała się książka Zofii Kossakowskiej-Szanajcy zatytułowana Zapiski dla wnuków. Książka opowiada o dzieciństwie spędzonym w międzywojennej Warszawie, dziejach rodziny Kossakowskich podczas okupacji niemieckiej i Powstania Warszawskiego oraz w pierwszym okresie powojennym.

W latach okupacji niemieckiej Zofia Kossakowska pełniła służbę w Szarych Szeregach. W Powstaniu Warszawskim, w którym brała udział jako sanitariuszka Batalionu Gurt, odznaczona została Krzyżem Walecznych.

Uzupełnieniem wspomnień Autorki są Notatki z lat dziecięcych jej ojca, Jana Eustachego Kossakowskiego (1900-1979), profesora chirurgii, wybitnego pediatry, który opisuje życie w rodzinnym majątku Wojtkuszki na Wileńszczyźnie, znajdującym się w rękach Kossakowskich od drugiej połowy XVIII w.

Zapiski dla wnuków, Zofia Kossakowska-Szanajca, Wyd. "Biblioteka Więzi", Warszawa 2009, ISBN 978-83-60356-69-2

Kliknij, by powrócić do poprzedniej strony

Copyright 2011 by www.cmentarz-w-laskach.pl Wszystkie prawa zastrzeżone!

info@cmentarz-w-laskach.pl