Anna Dorota Strynkiewicz

Nagrobek

Kliknij obraz, by obejrzeć go w powiększeniu

Biogram

Dorota Strynkiewicz

Anna Dorota Strynkiewicz (1949-1983) - artystka malarka, absolwentka filozofii ATK. 

Pracowała jako rysownik w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, po 13 XII czynna w konspiracji warszawskiej, organizowała przekazywanie informacji, wydawnictw, prasy dla Krzysztofa Burka, ukrywającego się redaktora Biuletynu Informacyjnego "S". 

Zainicjowała funkcjonujący przez lata punkt kolportażowy u Janiny Szurek (m.in. Tygodnika Mazowsze), przekazywała informacje i wydawnictwa napływające z Białegostoku do struktur warszawskich. 

Zginęła w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach 26 X 1983.

Link do biogramu Doroty Strynkiewicz zamieszczonego w Gazecie Wyborczej, z którego zaczerpnięto niniejszą treść.

Kliknij, by powrócić do poprzedniej strony

Copyright 2011 by www.cmentarz-w-laskach.pl Wszystkie prawa zastrzeżone!

info@cmentarz-w-laskach.pl