Autorem planu cmentarza jest Mateusz Cwalina

Mapka plan cmentarza zakładowego w Laskach


Mapka z położeniem cmentarza na terenie Zakładu

Autorem mapki jest Jerzy Migurski

Mapka Zakładu
Copyright 2011 by www.cmentarz-w-laskach.pl Wszystkie prawa zastrzeżone!

info@cmentarz-w-laskach.pl