Maciej Paderewski

Nagrobek

Kliknij obraz, by obejrzeć go w powiększeniu

Biogram

prof. Maciej Paderewski

Maciej Paderewski (1943-2010), znakomity pianista, kameralista, wybitny pedagog, wraz z Różą Paderewską, wieloletnią dyrektorką Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Warszawie, zrealizowali przed kilku laty ich autorską ideę Międzynarodowego Kursu Mistrzowskiego w Warszawie dla pianistów, instrumentalistów i wokalistów. 

Maciej Paderewski ukończył Liceum Muzyczne we Wrocławiu, a następnie Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Warszawie. Jako kameralista otrzymywał nagrody i wyróżnienia na wielu konkursach krajowych, a także dyplomy specjalne za wykonanie partii fortepianowych na konkursach:  skrzypcowym (im. Jacques Thibaud w Paryżu) oraz wiolonczelowym (im. Pablo Casalsa w Budapeszcie). Koncertował niemal we wszystkich krajach Europy, w Ameryce oraz w Japonii.  Dokonał także licznych nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych. Za nagranie dla firmy "Accord" utworów kameralnych Witolda Lutosławskiego otrzymał wyróżnienie francuskich krytyków Diapason d’Or.

Za jedno z najwybitniejszych dokonań Macieja Paderewskiego uważa się wspólny występ ze Światosławem Richterem na festiwalu "Grudniowe Wieczory Muzyczne" w Moskwie w 1987r. Poza działalnością artystyczną Maciej Paderewski zajmował się pedagogiką. Był profesorem w dziedzinie kameralistyki w Akademii Muzycznej im. F. Chopina i ZPSM im. K. Szymanowskiego w Warszawie. Za swoich mistrzów uważał: prof. Irenę Dubiską, prof. Eugenię Umińską, prof. Tadeusza Wrońskiego oraz Kazimierza Górskiego.

Zmarł niespodziewanie 13 paź­dzier­nika 2010 r. w wieku 67 lat. 

Kliknij, by powrócić do poprzedniej strony

Copyright 2011 by www.cmentarz-w-laskach.pl Wszystkie prawa zastrzeżone!

info@cmentarz-w-laskach.pl