Bogdan Michałowicz

Nagrobek

Kliknij obraz, by obejrzeć go w powiększeniu

Biogram

Prof. Bogdan Michałowicz

Bogdan Michałowicz (1938 - 2010), profesor nauk medycznych, chirurg, transplantolog, klinicysta.   W 1995 roku, w warszawskiej Klinice Akademii Medycznej profesor Bogdan Michałowicz oraz docent Jacek Pawlak wykonali pierwszą w Polsce w pełni udaną transplantację wątroby u biorcy dorosłego.

Studiował na Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1955-1963. Doktorat uzyskał w 1976 r. na podstawie pracy – Ocena roli cewnikowania żył wątrobowych w diagnostyce nadciśnienia wrotnego (promotor – prof. J. Nielubowicz). Do 1980 r. pracował pod kierunkiem prof. J. Nielubowicza w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Transplantacyjnej. Habilitację uzyskał w 1993 r. – Wyniki stosowania różnych metod operacyjnego leczenia chorych z nawracającymi krwotokami z żylaków przełyku (opiekun – prof. A. Karwowski); specjalizację z chirurgii II stopnia w 1973 r.; specjalizację z transplantologii klinicznej w 2003 r. W Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjneji Wątroby  pracował od 1980 r., początkowo jako adiunkt, a od 1999 r. jako profesor nadzwyczajny. Tytuł profesora otrzymał w 2001 r., stanowiskoprofesora zwyczajnego w roku 2006. 

Profesor był koordynatorem nauczania chirurgii na I Wydziale Lekarskim, przewodniczył Radzie Programowej Wydziału w dziedzinach zabiegowych. Był promotorem rozpraw doktorskich, autorem lub współautorem monografii, licznych publikacji, wystąpień na zjazdach oraz kongresach krajowych i zagranicznych.
Profesor Michałowicz został wielokrotnie uhonorowany odznaczeniami państwowymi i uczelnianymi.

Był wieloletnim członkiem zwyczajnym Klubu Inteligencji Katolickiej.

Przez lata prof. Michałowicz był autorem modlitw wiernych w kościele św Marcina na Piwnej. Były one wyjątkowe, prawdziwie powszechne, zachwycające poetyckim kunsztem i głęboką teologiczną mądrością. Profesor Michałowicz potrafił w tych kilku zdaniach zmieścić syntezę potrzeb i pragnień całej Wspólnoty. Stały się niezastąpionym wzorem.

Przed kilkoma miesiącami, staraniem Barbary Michałowiczowej, żony profesora, wydano zbiór zawierający odnalezione teksty napisanych przez Bogdana Michałowicza modlitw. Jest to piękna i przejmująca lektura. Warto od czasu do czasu sięgnąć po tę pozycję.

***
„Boże Abrahama, Izaaka i Izraela2
Boże ojców naszych i nasz Boże,
zmiłuj się nad światem, który stworzyłeś – dobrym i pięknym,
a który ludzie w służbie złotego cielca zamieniają w piekło.
Ześlij Ducha Twego
niech zstąpi i odnowi oblicze Ziemi3, tak
by mogła ona stać się prawdziwą Ojczyzną Ludzi”

***
„Miłosierdziu Twemu, Panie,
polecamy tych tragicznie zmarłych,
których organy żyją w ciałach uratowanych
przez transplantacje pacjentów.
Polecamy też tych chorych,
którzy zmarli nie doczekawszy się na przeszczepienie.
Obdarzaj ich wszystkich wiecznym szczęściem
w Twoim Domu”

***
„Ty, Panie, przez usta Proroka mówiłeś do nas,
że myśli Twoje nie są naszymi myślami,
ani drogi nasze Twoimi drogami.
Duch Twój, Panie, tchnie, kędy chce,
a sądy Twoje nie są sądami ludzkimi.
Dozwól, by św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, św. Edyta Stein
i wszyscy Święci Filozofowie
przyjęli Profesora4 u bram niebios
i wprowadzili Go do krainy żyjących”

***
„Drogi Twoje, Panie, nie są drogami naszymi,
ale my, Tu obecni, zwracamy się do Ciebie:
ucz nas chodzić takimi drogami,
które są najbliższe Twoim drogom”

***
„Twojej Świętej Opatrzności, Boże,
powierzamy naszą Ojczyznę.
Spraw, by rozwijała się w pokoju i pomyślności,
by byłą domem
dla wszystkich Swoich mieszkańców
bez względu na ich pochodzenie,
religię i przekonania.
Niech troska o wspólne dobro
będzie u rządzących i rządzonych
silniejsza od wszystkich podziałów,
różnic interesów i wzajemnych niechęci.
Niech Polacy mądrze i odpowiedzialnie korzystają z wolności.
Ojczyznę wolną pobłogosław”

Link do serwisu Naczelnej Izby Lekarskiej z biogramem prof. Bogdana Michałowicza, z którego zaczerpnięto niniejszą treść.

Kliknij, by powrócić do poprzedniej strony

Copyright 2011 by www.cmentarz-w-laskach.pl Wszystkie prawa zastrzeżone!

info@cmentarz-w-laskach.pl