Zygmunt Kubiak

Nagrobek

Kliknij obraz, by obejrzeć go w powiększeniu

Biogram

Zygmunt Kubiak

Zygmunt Kubiak (ur. 30 kwietnia 1929 r., zm. 19 marca 2004) polski pisarz, eseista, tłumacz, propagator kultury antycznej, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, laureat Nagrody Kościelskich za 1963 rok. 

Urodził się i dzieciństwo spędził w Warszawie na Grochowie. Absolwent XIX LO im. Powstańców Warszawy w Warszawie. Autor Mitologii Greków i Rzymian (1997, nominacja do nagrody Nike); Brewiarza Europejczyka (1998), Literatury Greków i Rzymian (1999), Dziejów Greków i Rzymian (2003); przełożył m.in. Eneidę i Wyznania Św. Augustyna; ostatnie dzieła, które miał w planach, to przekład Nowego Testamentu i książka o Janie Kochanowskim.

Autor przekładów wierszy greckiego poety Konstandinosa Kawafisa. Pracy nad przekładem wszystkich 253 wierszy Kawafisa poświęcił ponad 30 lat. Wydał także antologie Muza grecka (1960), Muza rzymska (1963) z własnymi przekładami literatury antyku, oraz Antologię poezji nowogreckiej (1970). Poza tym tłumaczył z języka angielskiego: Poezje wybrane Williama Blake'a (1991) oraz antologia Twarde dno snu. Tradycja romantyczna w poezji języka angielskiego.

Był członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Twórczość

    Półmrok ludzkiego świata, Znak, 1963
    Wędrówki po stuleciach, Znak 1969
    Szkoła stylu. Eseje o tradycji poezji europejskiej, PIW, 1972
    Słowo o znaczeniu pracy edytorskiej, PIW, 1980
    Jak w zwierciadle, ATK, 1985
    Przestrzeń dzieł wiecznych. Eseje o tradycji kultury śródziemnomorskiej, Znak, 1993
    Kawafis Aleksandryjczyk, Tenten, 1995
    Mitologia Greków i Rzymian, Świat Książki, 1997
    Brewiarz Europejczyka, Biblioteka Więzi, 1998
    Literatura Greków i Rzymian, Świat Książki, 1999
    Dzieje Greków i Rzymian, Świat Książki, 2003
    Klasyczne miary i świat współczesny. Z Zygmuntem Kubiakiem rozmawia Paweł Czapczyk, Biblioteka "Więzi", 2009
 

Link do Wikipedii z biogramem Zygmunta Kubiaka, z którego zaczerpnięto niniejszą treść.

Kliknij, by powrócić do poprzedniej strony

Copyright 2011 by www.cmentarz-w-laskach.pl Wszystkie prawa zastrzeżone!

info@cmentarz-w-laskach.pl