prof. Konrad Górski

Nagrobek

Kliknij obraz, by obejrzeć go w powiększeniu

Biogram

Prof. Konrad Górski

Konrad Józef August Górski (ur. 22 kwietnia 1895 w Wągrach, zm. 7 kwietnia 1990 w Toruniu) - polski historyk i teoretyk literatury, specjalizujący się w historii literatury polskiej. 

W 1913 roku ukończył Prywatne Gimnazjum Górskiego w Warszawie (jego nauczycielem był m.in. Marian Massonius) i zdał maturę w V Gimnazjum Państwowym w Warszawie. W latach 1913-1915 studiował prawo na Uniwersytecie w Dorpacie, równocześnie udzielając korepetycji oraz studiując indywidualnie historię filozofii greckiej pod kierunkiem Mariana Massoniusa. W latach 1915-17 pracował jako nauczyciel domowy na granicy Żmudzi i Kurlandii.

W 1918 roku podjął studia w zakresie filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W 1921 roku przedstawił pracę zatytułowaną Ewolucja stosunku Mickiewicza do racjonalizmu i wieku oświecenia w latach młodzieńczych. Promotorem pracy był Józef Ujejski, ale ze względu na jego wyjazd, rozprawa faktycznie sprawdzana była przez Bronisława Gubrynowicza oraz Zygmunta Łempickiego. W 1953 roku na podstawie tej samej pracy, wydanej pod tytułem Pogląd na świat młodego Mickiewicza Centralna Komisja Kwalifikacyjna (CKK) przyznała mu stopień doktora nauk filologicznych.

W 1920 roku przez cztery miesiące służył w wojsku, w 201 ochotniczym pułku artylerii polowej.

W latach 1922-1923 studiował bohemistykę na Uniwersytecie Karola w Pradze, równocześnie prowadząc tam lektorat z języka polskiego.

W 1929 roku uzyskał, na podstawie rozprawy Grzegorz Paweł z Brzezin: monografja z dziejów polskiej literatury arjańskiej XVI wieku, habilitację i objął stanowisko docenta na Uniwersytecie Warszawskim. W 1934 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego historii literatury polskiej na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Po zamknięciu uczelni w 1939 roku, pracował w wileńskiej bibliotece Akademii Nauk Litewskiej SSR oraz brał udział w tajnym nauczaniu na poziomie licealnym i uniwersyteckim.

1 października 1945 zatrudnił się na organizowanym Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie na podstawie prowizorycznej nominacji rektora, wydanej 8 października objął stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Historii Literatury Polskiej oraz funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego. Dziekanem był do 1947 roku, potem przez rok prodziekanem oraz kierownikiem Zakładu Literatury Polskiej XIX wieku. W 1950 roku został odsunięty z powodów politycznych od zajęć dydaktycznych i do 1956 roku pracował w Instytucie Badań Literackich PAN. Powrócił na UMK w 1956 roku i pracował na tej uczelni do przejścia na emeryturę w 1965 roku.

Od 1947 był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, a od 1969 - PAN.

Sygnatariusz Listu 34. Napisał list do premiera Cyrankiewicza, w którym za wciągnięcie go do tej sprawy obciążył Jerzego Turowicza. List ten został odczytany przez Zenona Kliszkę na zebraniu Związku Literatów. Sygnatariusz listu do The Times, zawierającego stwierdzenie, że w Polsce nie było represji i dyskredytującego Radio Wolna Europa.

Wybrane publikacje

    Mickiewicz jako historyk i krytyk czeskiej literatury (1926)
    Grzegorz-Paweł: monografja z dziejów polskiej literatury arjańskiej XVI wieku (1927)
    Historja literatury polskiej do r. 1863 (1932)
    Nacjonalizm a katolicyzm (1934)
    François Mauriac: studjum literackie (1935)
    Dążenia utopistów a chrześcijański realizm (1937)
    Literatura a prądy umysłowe: studia i artykuły literackie (1938)
    Literatura polska. Cz. 1, Historia literatury i języka polskiego dla 1 kl. liceów ogólnokształcących (1938)
    Literatura polska. Cz. 2, Wypisy z literatury polskiej i powszechnej dla 1 kl. liceów ogólnokształcących (1938)
    Juliusz Słowacki jako poeta aluzji literackiej (1959)
    Mickiewicz: artyzm i język (1977)
    Mickiewicz - Lelewel (1986)
    Mickiewicz-Towiański (1986, ISBN 8301069929)
    Adam Mickiewicz (1989, ISBN 8301077964)
    Literatura i katolicyzm (2004, ISBN 8373631747)

Wyróżnienia i nagrody

    Doktoraty honoris causa:
        Uniwersytet Jagielloński (1973)
        Uniwersytet Mikołaja Kopernika (1979)
        Katolicki Uniwersytet Lubelski (1980)
    Nagroda im. Herdera (1986)
    Order Świętego Grzegorza Wielkiego (1986)
 

Link do Wikipedii z biogramem prof. Konrada Górskiego, z którego zaczerpnięto niniejszą treść.

Kliknij, by powrócić do poprzedniej strony

Copyright 2011 by www.cmentarz-w-laskach.pl Wszystkie prawa zastrzeżone!

info@cmentarz-w-laskach.pl