Aniela Tryniszewska

Nagrobek

Kliknij obraz, by obejrzeć go w powiększeniu

Biogram

Aniela Róża z Dębskich z Dembska h. Prawdzic Tryniszewska (1884-1959)

Dziedziczka m.in. majątku Pieścidła, które od 1938 r. do lat 2000. (z przerwą na czas wojny) było dzierżawione przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi jako źródło zaopatrzenia Lasek w płody rolne.

Dębscy byli rodziną o „starożytnym” rodowodzie, którą wspomina Bartosz Paprocki w swym herbarzu z roku 1584. Wywodzili swój ród z województwa krakowskiego, gdzie ich rodzinnym gniazdem była wieś Dębska Wola. W połowie XVI wieku przenieśli się w okolice Płocka, gdzie nabyli dobra ziemskie i założyli osadę, którą na pamiątkę swego pochodzenia nazwali Dębsk. Pierwszym znanymDębskim był poborca generalny województwa płockiego, Paweł.

Bronisław Karol Dębski był synem Apolinarego Dębskiego herbu Prawdzic i Róży z Habermanów. Apolinary Dębski (1799-1877) – nadleśniczy leśnictwa rządowego Augustów, następnie inspektor objazdowy wszystkich leśnictw rządowych w guberni augustowskiej, po śmierci małżonki podał się do dymisji i w 1849 roku nabył dobra Przybojewo, gdzie przez 16 lat zajmował się wychowaniem dzieci i gospodarstwem rolnym, które zdał następnie synowi Bronisławowi.
Na temat Bronisława Dębskiego Teodor Żychliński pisał: jeden z najznakomitszych ziemian-rolników na Mazowszu, dobra swoje Przybojewo urządził wzorowo a nabywszy jeszcze wsie Szczurowo, Goworowo i Pieścidła, gospodarstwo w nich wielce ulepszył, włościan odseparował i służebności usunął. Majątki jego są w stanie kwitnącym. W 1873 roku
Bronisław Dębski poślubił Teklę Święcką, córkę Antoniego i Joanny, właścicieli majątku Rzewin. Z małżeństwa tego narodziło się siedmioro dzieci: Bronisław Antoni, Stefan, Witold, Zygmunt Jan, Antoni Mieczysław oraz Maria Regina i Aniela Róża.

W roku 1905 Aniela Maria wyszła za mąż za Stanisława Kacpra Tryniszewskiego, który zajął się prowadzeniem gospodarki w majątku Dębskich.

W okresie II wojny światowej majątek został przejęty przez niemieckiego treuhandera, zaś pierwszych latach powojennych podległ reformie rolnej.

Rodzice i większość rodzeństwa Anieli Tryniszewskiej pochowani są w rodzinnej kaplica grobowej Dębskich na cmentarzu parafialnym we wsi Grodziec.

Spośród rodzeństwa Anieli najbardziej znaną postacią jest brat Bronisław Dębski (1874-1927), doktor nauk bilogicznych, entomolog, przyrodnik, który doktoryzował się na Uniwersytecie w Bonn pod kierunkiem Edwarda Strasburgera (rozprawa doktorska O budowie i mechanizmie ruchów liści u marantowatych z 1897 roku), zarazem autor prac poświęconych zagadnieniu podziału jądra u ramienic, które przyniosły mu opinię specjalisty w dziedzinie anatomii i cytologii roślin. Badania naukowe Bronisław Dębski kontynuował w rodzinnym majątku ziemskim, gromadząc zbiory botaniczne entomologiczne oraz biblioteczkę naukową (materiały te uległy zniszczeniu wraz z całym majątkiem podczas pierwszej wojny światowej). W 1917 roku przeniósł się do Egiptu, gdzie był aktywnym członkiem i wiceprezesem Towarzystwa Entomologicznego w Kairze, a swoje artykuły ogłaszał w periodyku „Mémoires de la Societé Entomologie d’Egypte”. Ze względu na szacunek, jakim cieszył się w egipskim świecie naukowym, imię jego nadano kilku nowym gatunkomowadów


Kliknij, by powrócić do poprzedniej strony

Copyright 2011 by www.cmentarz-w-laskach.pl Wszystkie prawa zastrzeżone!

info@cmentarz-w-laskach.pl